30.3.08

sombra(... rexión de escuridade onde a luz é obstaculizada)

atopar o camiño,
seguir a senda adecuada,
acertar na decision,

¡ comezar de novo !

9.3.08

limiteseu limito
ti limitas
el limita
nos limitamos
vos limitades
eles limitan

2.3.08

interpretacionintenta mirar dentro, sempre encontraras o que buscas ...